מסוגלות הורית וטובת הילד

בדיקה זו נדרשת במצבים בהם ההורים חיים בנפרד או גרושים ואחד מהם מבקש להיות המשמורן הבלעדי  בעוד השני מתנגד. עורך דינו של אחד ההורים או בית המשפט הם הגורמים המבקשים את הבדיקה.
המטרה היא להעריך את יכולותיו של כל אחד מההורים (או ההורה לגביו נתבקשנו לחוות דעה) לגדל את ילדיו באופן תקין תוך התייחסות לצרכיהם הפיזיים והרגשיים.

הצוות העוסק בבדיקות מסוגלות הורית הינו רב מקצועי וכולל מומחים בתחום העבודה הסוציאלית הקלינית, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, פסיכיאטריה של המבוגר ופסיכולוגים וזאת בהרכב המותאם לצרכי המקרה המובא לבדיקה ודיון.

תהליך ההערכה כולל:
* קריאת החומר שהובא בפנינו הכולל תסקיר משרותי הרווחה, מכתבים מגורמים טיפוליים ומשפטיים.
* בדיקה קלינית של הילד/ים; לעיתים נעזר גם באבחון פסיכודיאגנוסטי.
* בדיקה קלינית של כל אחד מההורים.
* בדיקת אינטראקציות; כלומר, בדיקת המשפחה בהרכבים שונים - ההורים עם הילד, ההורים יחדיו ללא הילד, כל הורה בנפרד עם הילדים או אחד מהם.

בבדיקות האינטראקציות ולהערכת המשפחה בוחנים את נושא הגבולות במשפחה ואת תפיסת ההורים את הילד, התייחסותם לזהותו ולתפקידו במשפחה.

נקודות להתייחסות:

*בבדיקה מתייחסים לקונפליקטים המעסיקים את הילד, כך שהוא עלול להכחיש התעללות או התנהגות הורית בעייתית,  מתוך פחד, הבעת נאמנות להורים או ניסיון לשמר את אהבת ההורה, וכן במיוחד בעת פרידת ההורים מתוך קונפליקט הנאמנויות הכפולות. 
*איכות הקשר הורה - ילד.
*יכולת ההורה לספק סביבה בטוחה פיזית.
*יכולת ההורה לספק סביבה מאפשרת מבחינה רגשית ולדאוג לצרכים הרגשיים המשתנים של הילד במהלך התפתחותו.
*מידת ההיכרות של ההורה את הילד.
*מידת לקיחת אחריות של ההורה על תפקידו ועל התנהלותו.
*סגנון המשמעת.
*קיום מחלה או מוגבלות שכלית או נפשית של ההורה והשפעתה על תפקודו.
*האם קיים פוטנציאל לשינוי המרכיבים הבעייתיים.

לקריאה נוספת:

אודות צוות מסוגלות הורית במרכז ד"ר טל:

   

 ד"ר יעל סגל, פסיכיאטרית מבוגרים, ילדים ונוער במרכז ד"ר טל

 

 
  

  ד"ר אילן טל, פסיכיאטר מומחה ומנהל המרכז

 

 

 ענבל חזקיה חלפון, פסיכולוגית קלינית, מנהלת תחום קליני במרכז