הכנה לשירות מבחן

הצומת שבין ענישה לשיקום

שירות מבחן  הינו גוף של משרד הרווחה, המהווה צומת שבין ענישה לשיקום. הוא מביא לתהליך הענישה שיקולים חוץ משפטיים ומבצע מטלות משני סוגים עיקרים:

 1. אבחנה וחקירה פסיכו-סוציאלית אודות הנאשמים, גיבוש חוות דעת (תסקיר קצין מבחן) והמלצה לגבי דרכי שיקום.
 2. פיקוח וטיפול על אוכלוסיית עוברי החוק במסגרת צווי בית משפט.  

מדובר בשירות חברתי סוציאלי, בו מועסקים עובדים סוציאליים, הוא משתייך למשרד הרווחה אך פועל בסביבה משפטית חוקית ופורמאלית. המפגש בין שירות חברתי למערכת אכיפת החוק, המשטרה, פרקליטות ובית המשפט הינו ייחודי בין מערכות החושבות בבסיסן באופן שונה. מפגש זה שבין אינטרסים מנוגדים יוצר הרבה מתח.

הפגישה המתוכננת עם קצין המבחן אינה טבעית או צפויה ויש להיערך אליה בהתאם, לעיתים גם התגובות הטבעיות והחשש עלולות לפגוע באופן בו הנאשם מציג את עצמו. מעבר לחשש והחרדה במפגש עם גורמים לא מוכרים, קיימת גם חוסר הבנה לגבי חשיבות התהליך והשלכותיו על הנאשם.

במרכז ד"ר טל אנו מסייעים בצורה מיטבית ללקוחות המופנים לשירות מבחן. במסגרת ההכנה, הלקוח מבין לעומקם את התהליכים הפסיכו-סוציאליים העומדים בבסיס התנהגותו הפלילית, ההכנה מאפשרת לו שלא בתנאי לחץ, לגבש את עמדותיו לגבי אחריותו לביצוע העבירה וללמוד על השלכות התנהגותו.

בכך, יוכל הלקוח להגיע מוכן בצורה מיטבית לפגישה עם קצין המבחן ולהגביר את סיכויו ליצירת תקשורת בין אישית חיובית עם קצין המבחן ולהקל על הליך עריכת התסקיר וגיבוש ההמלצות המתאימות למצבו לבית המשפט. 

הייעוץ שניתן במרכז ד"ר טל על-ידי אנשי מקצוע מומחים, קציני מבחן לשעבר יכין את הנאשם בצורה מיטבית וילווה אותו למפגש עם שירות מבחן:

 • הסבר על מעמד שרות מבחן ומיהו קצין המבחן: תאום ציפיות, חשיבותו של קצין המבחן והתסקיר בתהליך הפלילי
 • תסקיר קצין מבחן: השיקולים הנלקחים בחשבון בתהליך עריכת התסקיר וכיצד הלקוח יכול לסייע בהכנתו
 • התייחסות וניתוח גורמים העומדים בבסיס ההתנהגות הפלילית - בחינת האחריות להתנהגות זו, איתור צרכים להתערבות טיפולית ובחינת אלטרנטיבות טיפוליות
 • המלצות קצין מבחן: הבהרת מושגים כגון המלצה לאי הרשעה, מהו פיקוח קצין מבחן וצו מבחן (סוגי פיקוח, דרכי יישום ואכיפה), מהו של"צ ועוד
 • חשיבות תקשורת בין אישית מול קצין המבחן, הסבר על שפת גוף
 • שאלות נפוצות וסימולציות (תרגול של שאלות שעשויות להופיע בראיון)

אנו ממליצים להסתייע בשירותים אלו בהליכים הבאים:

 • יעוץ לקראת הכנת תסקיר קצין מבחן
 • יעוץ במסגרת תסקירי מעצר
 • יעוץ במסגרת ביצוע צווי מבחן, פיקוח וליווי תהליכי טיפול ושיקום
 • יעוץ במסגרת הכנת תסקירים ליועץ המשפטי לממשלה

רצוי להיעזר ולקבל יעוץ והכוונה מוקדם ככל האפשר, עוד בטרם יצירת הקשר בין הלקוח לבין שרות מבחן, שכן הליך האבחון ואיסוף המידע הרלוונטי לתסקיר מתחיל משלב יצירת הקשר הראשוני ביניהם.