חשיבות השתלבות הנאשם בתהליך אבחון וטיפול

בשלב מוקדם של ההליך הפלילי

אדם שהסתבך בעבירות פליליות אינו מתנהל בוואקום. כל אחד מאתנו פועל בתוך מערכת חיים שלמה שכוללת את כל מעגלי חייו: המעגל הזוגי, המשפחתי, ההורי, החברתי התעסוקתי והתרבותי. משום כך כאשר אדם מבצע עברות פליליות, עלולות להיות להתנהגות זו השלכות קשות על מערכות חייו ועל האנשים הבאים עמו באינטראקציה. הדבר מורכב אף יותר כאשר מדובר באדם שמקיים אורח חיים נורמטיבי ומתפקד באופן תקין במישורים שונים של חייו.

כך לדוגמא, לפני מספר חודשים פנה אלי עו"ד אשר ייצג לקוח ממרכז הארץ ששוחרר לא מכבר לביתו ממעצר בתנאים מגבילים לאחר שהואשם בעברה של מעשה מגונה כלפי בת משפחה שהינה בגירה. מהפרטים הראשוניים אודותיו עולה כי מדובר באדם, איש משפחה, עובד במשרה בכירה במשך שנים רבות, מוערך מאד ע"י בני משפחתו, ואחרים הבאים עמו במגע. מעצרו והגשת כתב אישום נגדו בעבירת מין הכתה בתדהמה את כל הסובבים אותו.

עורך הדין היה ער למצב הרגשי המורכב בו היה נתון הלקוח שלו בעקבות מעצרו וכתב האישום שהוגש נגדו ולקושי העצום שחווים בני משפחתו לרבות אשתו וילדיו. אותו סנגור ביקש את עזרתנו שכן חש כי לקוחו נתון במצב רגשי מורכב ומצוקה נפשית חריפה על רקע מעצרו וכתב האישום שהוגש נגדו שכלל כאמור פגיעה מינית באחת מבנות משפחתו

בפגישה נראה אדם שהביע זעזוע עמוק מהתנהגותו. אומנם ניתן היה לראות נטייה לצמצום והפחתה בתיאורו את הבעייתיות בהתנהגותו (נטייה אגב שהינה טבעית לשלב זה של החשיפה המונעת בעיקר מהפעלה בלתי מודעת של ממנגנוני הגנה כגון מינימליצזציה). יחד עם זאת, ניתן היה להתרשם כי הוא מבין את הפסול בה ומכיר באופן ראשוני בקושי בשליטה על דחפים מיניים בעייתיים. נראה כי הוא חווה מצוקה רגשית סביב השלכות הקשות שיש להתנהגות שלו על הקשר עם אשתו, ילדיו ובני משפחתו.

בהקשר לסיטואציה המתוארת חשוב להבהיר, כי כל המערכת המשפחתית חווה משבר קיצוני ולעיתים עלול אף להיווצר איום ממשי על המערכת המשפחתית והזוגית. ההערכה היא כי העדר התערבות מיידית של אנשי מקצוע, ניתוח מעמיק וחשיפת הבעיות אמיתיות (שחלקן מודעות וחלקן בלתי מודעות בשלב זה) העומדות מאחורי ההסתבכות בעברת המין, לא מן הנמנע כי המערכות הקרובות: הזוגית, המשפחתית, החברתית והכלכלית הסובבות את אותו אדם, עלולות להיפגע עד כדי סכנת פרוק.

לאור ההתרשמות ממצוקתו וההכרה הראשונית שגילה ביחס לבעייתיות של התנהגותו נערכה הערכה מקצועית בעניינו של הלקוח ע"י צוות מומחים שכלל קרמינולוגית, עו"ס (קצינת מבחן לשעבר) ופסיכיאטר מומחה. ההמלצה הייתה לשלבו באופן מיידי בקבוצה טיפולית לעברייני מין שם ניתן יהיה להתחיל לעבד את הגורמים שהובילו להסתבכות תוך כדי תמיכה והכלה. במקביל שולבה אשתו, בטיפול פרטני אינטנסיבי בו קבלה סיוע עם קשייה הרגשיים המורכבים סביב האשמת בעלה בעברות מין, הפגיעה בבת המשפחה והשלכות שהיו למשבר על כל בני המשפחה.

שילוב אנשי מקצוע מומחים בעבודה עם הלקוח, תוך ראיה מערכתית של ההשלכות שיש להתנהגותו על מערכות חייו בשלב מוקדם של התנהלות ההליכים המשפטיים אפשרה ראיה רחבה ומדויקת יותר של מכלול הצרכים הטיפוליים של בני המשפחה תוך התחשבות ברגישויות ובקשיים העולים באופן טבעי בעבירות מסוג זה. נציין כי התקופה בה השתתף הלקוח מיוזמתו באופן קבוע במפגשים הקבוצתיים אפשרו לקצין המבחן שערך לגביו תסקיר בשלב הטעונים לעונש לקבל מאנשי המקצוע שטיפלו בו מידע מקצועי מעמיק לגבי הגורמים שהובילו להתנהגותו ולהסתבכותו בפלילים וליכולתו להבין את הבעייתיות שבהתנהגותו. מידע זה הינו חשוב וחיוני הן לגבי הערכת יכולתו של הלקוח לקחת אחריות על הסתבכותו בעבירת מין והן כחלק משיקולי קצין המבחן להמליץ לבית מהמשפט לשקול הטלת ענישה בדרך של שיקום במקרה זה. 

כמו כן ניתן היה להתרשם מיכולתו להפיק תועלת מהליך זה ומההשלכות החיוביות שיש התקופה הממושכת בה השתתף מיוזמתו בטיפול והשלכות התהליך גם על המערכת המשפחתית סייעה התועלת שהצליח להפיק מהליך זה אפשרה לבית המשפט להתרשם מיכולתו כמו כן, ניתן היה להתרשם מיכולתו של הלקוח להפיק תועלת מהליך טיפולי  חשוב לגבי יכולתו של הלקוח להשתלב ולהפיק תועלת מהליך טיפול ובכך לשפר את סיכוייו.