הליך ללא הרשעה ושירות המבחן

האם הלקוח שלך מבין את הקשר בינהם?

סיום הליך משפטי בדרך של אי הרשעה הינו הליך חריג. מטרתו לאפשר לנאשם - בנסיבות יוצאות דופן ומיוחדות - לסיים את ההליכים הפליליים הננקטים נגדו ללא כתם על עתידו המקצועי, תוך צמצום מקסימלי של הפגיעה בדימויו העצמי ובאספקטים השונים של חייו האישיים. במקרים אלה, בטרם יפסוק בית המשפט אם לסיים את ההליך הפלילי כנגד הנאשם בדרך של אי הרשעה או לא, לעיתים קרובות מאד יפנה אותו בית המשפט לשירות המבחן לצורך עריכת תסקיר.

תהליך גיבוש תסקיר קצין מבחן וגיבוש המסקנות לגבי המלצה או אי המלצה לסיום ההליך ללא הרשעה הינו תהליך מורכב, הכולל בתוכו שיקולים שונים:

1. קצין המבחן שוקל את התייחסותו של הנאשם לביצוע העבירה: האם ישנה הבנה ביחס לאחריותו לביצועה? האם הנאשם מגלה הבנה ותובנה ביחס לבעייתיות העולה מהתנהגותו הפלילית, ויש ביכולתו לבצע התבוננות מעמיקה לגבי המניעים שהובילו לביצועה?
2. מהי חומרת העברה והנסיבות בהן היא בוצעה, ומהי מידת הפגיעה במתלונן?
3. מה מידת הנזק שעלולה לגרום הרשעתו בדין של הנאשם על מישורים שונים של חייו, ובעיקר במישור התעסוקתי?
4. באיזו מידה העבירה הפלילית הינה חריגה בהתנהגותו של הנאשם? מה הסבירות להישנותה של התנהגות דומה בעתיד - האם מדובר בדפוס התנהגותי חוזר על עצמו או באירוע חריג?
תסקיר קצין מבחן הכולל המלצה לסיום ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם ללא הרשעתו בפלילים חייב להביא בפני בית המשפט תוכנית טיפולית – דהיינו, העמדתו של הנאשם בפיקוח שירות מבחן ו/או גיבוש תכנית של"צ מתאימה.

במהלך שנות עבודתי בשירות מבחן למבוגרים נתקלתי לא פעם בחוסר הבנה של נאשמים לגבי משמעות סיום ההליכים המשפטיים הננקטים נגדם בדרך של אי הרשעה, והקשר שבין הליך זה להפנייתם לשירות המבחן ע"מ לגבש תסקיר בעניינם. לעיתים קרובות סבר הנאשם כי באמצעות גיבוש התסקיר והמלצת קצין מבחן הוא יוכל לסיים את ההליכים הפליליים נגדו בדרך של זיכוי. כלומר, הנאשם חשב בטעות כי משמעות סיום ההליכים הפליליים ללא הרשעה הינה זיכויו מאשמה. ברור כי בלבול זה נובע בעיקר מהעדר ידע מקצועי משפטי שהינו בתחום המומחיות של סנגורו. כך נוצר למעשה דיסוננס אשר עלול להביל לקושי משמעותי מצדו להבין מדוע עליו לשאת בעונש כלל - בדרך של שירות לתועלת הציבור, או שילובו בהליך טיפולי.
 
הדבר שכיח בעיקר במצבים שבהם נערך הסדר טיעון בין הצדדים, שבמהלכו מוצע לנאשם כי בתמורה לקיצור ההליכים המשפטיים ולחיסכון בזמן שיפוט יקר, הוא יודה בחלק מסעיפי כתב האישום או בסעיפים מופחתים בחומרתם ויופנה לשירות מבחן לצורך גיבוש תסקיר שיבחן את האפשרות לסיים את ההליכים המשפטיים ללא הרשעתו. לעתים קרובות קורה כי על אף העובדה שהנאשם הודה בביצוע העבירה כחלק מהמוסכם בעסקת הטיעון, הוא מתקשה בתהליך האבחון שמבצע קצין המבחן ומתקשה לשתף פעולה עם הצורך לבצע בחינה מעמיקה של סוגיית אחריותו לביצועה ושל הגורמים הבעייתיים שהובילו להתנהגותו. לתפיסתי, קושי זה - לצד בלבול וחוסר הבנה לגבי תפקידו של קצין המבחן בהליך הפלילי - יוצר לעיתים כשלים בתקשורת ובשיתוף הפעולה של הנאשם עם תהליך האבחון, באופן שמקשה על קצין המבחן להשלים את תהליך עריכת חוות הדעת וגיבוש המלצותיו.

במטרה לצמצם עד כמה שניתן את קשייו של הנאשם בתהליך המתואר ועל מנת להגביר את סיכוייו לשתף פעולה עם תהליך האבחון שעורך קצין המבחן, מומלץ לסנגור לנקוט באמצעים הבאים:

1. הסבר ללקוח בשפה ברורה ומותאמת ליכולת הבנתו משמעות סיום הליך משפטי פלילי ללא הרשעה תוך התמקדות בהבדלים שבין הליך זה להליך זיכוי. חשוב מאד שיידע כי אין המדובר בהליך שבו קצין המבחן ימליץ לבית המשפט לזכותו מכלל ביצוע העבירה, אלא מדובר במצב משפטי מיוחד שמתקיים במצבים חריגים.
2. מאחר ואין המדובר בהליך של זיכוי אלא במצב שבו הנאשם ביצע עבירה והודה בה, חשוב להסביר לנאשם מבעוד מועד כי סיום ההליכים הפליליים מותנה בהסכמתו/התאמתו לביצוע ענישה בדרך של פיקוח או צו שירות לתועלת הציבור. כלומר בשונה ממצב בו ישנו זיכוי מביצוע עבירה, בהליך זה מחויב הנאשם לשאת בעונש.
3. חשוב להביא בפני הלקוח מידע לגבי תפקידו של קצין המבחן ומקומו בהליך הפלילי. הדבר יסייע לו להבין טוב יותר את ההליך הצפוי לו ולצמצם קשיים בתקשורת בינו ובין קצין המבחן.
4. הסבר ללקוח מהו פיקוח קצין מבחן, ומה משמעות סיום הליכים פליליים בדרך של שילובו בתכנית טיפול. באילו תנאים קצין המבחן ימליץ לשלבו בהליך שיקומי, טיפול.  אם מתקיים מצב שבו עולה מצוקה רגשית ונפשית מצד הלקוח מומלץ כי יפנה לסיוע טיפולי עוד לפני פגישתו עם שירות המבחן. שילובו של הלקוח בטיפול בשלבים מוקדים של ההליך הפלילי יסייעו לו הן מבחינה רגשית והן בסיכוי להגשת המלצה טיפולית בעניינו לבית המשפט
5. הסבר ללקוח מהו שירות לתועלת הציבור ובאילו תנאים קצין המבחן ימליץ לבית המשפט לגזור על הנאשם עונש זה. חשוב שהלקוח יבין כי מדובר בעונש מחייב, עליו לפנות לצורך כך חלק מזמנו החופשי וכי לא מדובר בהתנדבות אלא בביצוע עונש לכל דבר תחת פיקוח ודיווח ישיר לקצין המבחן. לעיתים קרובות נדרשת מצידו גמישות הן ביחס למועדי ביצוע שעות הפעילות והן ביחס לסוג הפעילות (עבודה בבתי חולים, בתי אבות, מתנ"סים וכדו').
6. חשוב להבהיר ולוודא שהלקוח מבין את המשמעות של אי עמידו בצו של"צ או פיקוח קצין מבחן. יש להסביר לו כי במצב של אי קיום צו בית המשפט יכול קצין המבחן להגיש בקשה לדיון מחדש בעניינו, ולהדגיש בפניו את ההשלכות הצפויות לו מאי שתוף הפעולה.

לסיכום, סיום הליך פלילי ללא הרשעה הינו קריטי עבור נאשמים רבים. בהיות שירות המבחן גורם משמעותי בהליך, ולהמלצותיו משקל רב בהחלטת בית המשפט - חשוב מאד כי כסנגור, תוכל להעמיד לרשות הלקוח שלך את הכלים והידע שיסייעו לשיתוף פעולה חיובי בינו ובין שירות המבחן.