חוות דעת להערכת מסוכנות

תהליך הערכת מסוכנות

תהליך ביצוע הערכת מסוכנות הינו תהליך מורכב שמטרתו לספק לבית המשפט הערכה לגבי מסוכנותו של אדם לחזור ולבצע עבירות כגון אלימות, אלימות במשפחה ועבירות מין. תהליך זה נמצא בתחום מומחיותם של אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש לרבות פסיכיאטרים, קרמינולוגים קליניים פסיכולוגים ועובדים סוציאלים מומחים בתחום עבריינות העובדים צד מערכות אכיפת החוק.

מקובל לסווג את רמת הסיכון לרמות: נמוכה, בינונית וגבוהה. רמת סיכון נמוכה עד בינונית מאפשרת השתלבות בטפול במסגרת הקהילה ואילו רמת סיכון בינונית וגבוהה דורשת התערבות סמכותית רבה יותר עד כדי הרחקת הנבדק מהקהילה.

תהליך ההערכה והאבחון מתבצע באמצעות ראיונות קליניים, איסוף מידע רלוונטי מגורמים שונים (עיון בכתב אישום, עדויות המתלון/נת, איסוף חומר מגורמי טיפול בקהילה וכדומה). לעיתים נעשה אף שימוש במבחנים פסיכולוגים ובמבחנים מובנים אחרים. בנוסף, חשוב להדגיש כי תהליך הערכת הסיכון אוגד בתוכו מרכיבים משתנים רבים הכוללים את מאפייני אישיותו של הנבדק, מצבו הנפשי, תנאי גדילתו וכדומה. שני מרכיבים משמעותיים המשפיעים על הערכת הסיכון הם באיזו מידה הנבדק מכיר או מודע לדחפיו התוקפניים ועד כמה הוא מעוניין או מסוגל להשתלב בהליך טיפולי. ההנחה המקצועית היא שטיפול פסיכולוגי/פסיכיאטרי שמתמקד באיתור וטיפול בדחפים ובמניעים התוקפניים של הנבדק יוכל לסייע לרסן דחפים אלו ולהפחית את הסיכון להתנהגות אלימה בעתיד.

שיכלול המשתנים המרכיבים את חוות הדעת והערכת המסוכנות דורש לעיתים קרובות מעורבותם של מספר אנשי מקצוע מומחים. הפסיכיאטר נדרש לחוות דעתו בנוגע למצבו הנפשי של הנבדק, הפסיכולוג הקליני או הקרמינולוג אמור להתייחס למאפייני אישיותו ולהערכת הדחפים התוקפניים ואילו העובד הסוציאלי נדרש לספק מידע לגבי מכלול התנאים הסביבתיים והמשפחתיים שיכולים להשפיע על התנהגותו.

חשוב לזכור כי מדובר בהליך של הערכה קלינית. קשה מאד לנבא התנהגויות בלתי צפויות של אנשים ופעמים רבות ניתן להצביע על המסוכנות בדיעבד לאחר שעבירת האלימות או התקיפה בוצעה. לפיכך, קיימת חשיבות רבה בשילובם של אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש שלהם ניסיון אבחוני וטיפולי רב עם אוכלוסיות עוברי חוק.

לחץ לקריאה נוספת: