חוות דעת פסיכיאטרית בהליך משפטי אזרחי

חוות דעת רפואית פסיכיאטרית היא חוות דעת הנערכת על ידי פסיכיאטר מומחה. חוות דעת פסיכיאטרית להליך אזרחי עוסקת בעניינים שאינם פליליים.

מהותה העיקרית של חוות דעת פסיכיאטרית בהליך אזרחי הינה דרגת הנכות הנפשית של האדם עקב מצב נפשי כזה או אחר, ולרוב מוגשת בתביעות שעניינן פיצוי כספי בגין בעיה נפשית או בגין פגיעה בכושר העבודה של אדם.

חוות דעת פסיכיאטרית להליך אזרחי נערכת בהתאם לגוף או לרשות אליהם מוגשת חוות הדעת. חוות דעת פסיכיאטרית הינה שוות ערך לעדות רופא פסיכיאטר מומחה, כלומר, במידה וחוות הדעת מוגשת לבית המשפט, לאחר הגשת חוות הדעת, יכול הפסיכיאטר להיות מזומן לעדות בבית משפט על מנת להסביר מדוע קבע בחוות דעתו את אשר קבע.

להלן המקרים השכיחים בהם עשוי להיות צורך בחוות דעת פסיכיאטרית בהליך אזרחי:

  • בתביעות נזיקין בבית המשפט (לאחר תאונה, או תאונת עבודה).
  • בתביעות לביטוח לאומי
  • בתביעות נכות נפשית לצה"ל או משרד הביטחון
  • בפניה למשרד הרישוי בנוגע לכשירות לנהיגה
  • בתביעות נזיקין שעניינן פגיעה נפשית עקב פגיעה גופנית
  • בדיוני ועדה רפואית במקום העבודה
  • במקרים בהם קיימות מגבלות הצטרפות לביטוח חיים
  • בהליך למינוי אפוטרופוס
  • קביעת מסוגלות לכתיבת צוואה 

חוות הדעת הפסיכיאטרית המוגשת בכל אחד מההליכים האזרחיים השונים צריכה כמובן להיות ערוכה כדין, אמינה ומתוקפת ככל שניתן.

חוות הדעת מתוקפת יותר כאשר לפסיכיאטר יש ניסיון בתחום המשפטי, כאשר הוא משמש בדיסציפלינות נוספות לצורך ההערכה (למשל, משתמש גם בחוות דעתו של פסיכולוג באותו עניין), ניסיונו בתחום, אופן עבודתו ושילובם של כלים אבחוניים בהערכה אותה הוא מבצע.

כאמור, במקרים רבים, במהלך עריכת חוות דעת פסיכיאטרית, מומלץ לשלב אנשי מקצוע נוספים כמו עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, ועוד אשר יכולים לסייע בתיקוף האבחנה וביסוסה.

במרבית המקרים, חוות הדעת הפסיכיאטרית האזרחית אמורה להעריך את הפגיעה התפקודית והנכות הנפשית הנגרמות כתוצאה מהמצב הנפשי. הפסיכיאטר מעריך  את מצבו הנפשי הנוכחי של המטופל, השינוי ברמות התפקוד כתוצאה מהאירועים שקרו ונותן תמונה בהירה של המצב הנוכחי ושל כשירותו של הנבדק לתפקד ביום יום.

התפקוד הנפשי רלוונטי, בכל מיני תחומים, למשל, תפקודו של אדם כהורה רלוונטי לדיונים משפטיים שעניינם הסדרי ראייה במקרה של גירושין, ברם, אז חוות הדעת אינה ניתנת בתחום דיני הנזיקין אלא בתחום דיני המשפחה.

אנו במרכז ד"ר טל עורכים חוות דעת פסיכיאטרית אמינה ומתוקפת ככל הניתן להליכים אזרחיים שונים באמצעות צוות מומחים מתחום בריאות הנפש. חשוב כי חוות הדעת תשרת את הלקוח באופן מיטבי הן במועד עריכת חוות הדעת והן בשלבים מתקדמים יותר מול בתי המשפט, ולכן אנו מקיימים דיון מקדים עם עורך הדין ועובדים עימו בתאום מלא.

לקריאה נוספת: