חוות דעת פסיכיאטרית ילדים ונוער

חוות הדעת הפסיכיאטריות בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר עוסקות במספר תחומים עיקריים:

1. חוות דעת בתחום הנזיקין - קביעת קיומה של בעיה נפשית או נכות הנפשית שנגרמה עקב גורם כגון: תאונה, פגיעה מידי אדם (אלימות רגשית , גופנית או מינית) או טראומה אחרת.
בתחום זה נכללות חוות דעת לביטוח הלאומי, לחברות ביטוח ולצרכי תביעת פיצוי.

2. חוות דעת בנוגע לקיום בעיה נפשית ו/או התפתחותית לצרכי זכאות כגון קבלת הכרה בביטוח הלאומי, תביעת גמלת נכות מהביטוח הלאומי או מביטוח פרטי ומימוש זכויות רפואיות.

3. חוות דעת בנוגע לכשירות המשפטית - המסוגלות לעמוד לדין ו/או האחריות הפלילית.

4. חוות דעת בנוגע למסוגלות הורית - חוות דעת זו עוסקת בקביעת התאמתו של אחד ההורים להיות ההורה המשמורן.

חוות דעת בתחום הנזיקין
חוות דעת זו מוגשת לבית המשפט במקרים בהם הקטין והוריו מבקשים לזכות בפיצוי מצד גורם כלשהו האחראי לנזק הנגרם לקטין. בתחום הפסיכיאטריה מדובר בנזק נפשי אשר נגרם כשלעצמו או בנוסף לנזק גופני. הנזק המשמעותי ביותר הינו הפרעה בתר חבלתית אשר הקריטריונים לקביעתה בילדים ובנערים אינם זהים באופן חד משמעי לקריטריונים הקיימים בפסיכיאטריה של המבוגר. בילדים ובנוער ייתכנו תסמינים שונים הקשורים לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים מבחינה רגשית ותפקודית.
במקרים אלו נדרשת בדיקה מדוקדקת של הילד ע"י מומחה וקבלת מידע מהוריו ומגורמים נוספים, לפי הצורך על מנת לאשש או לשלול את קיום ההפרעה.
בנוסף, ייתכנו נזקים רגשיים ונפשיים מסוגים אחרים בעקבות אירוע קשה או נזק גופני, המצריכים כשלעצמם טיפול רגשי/נפשי  או התפתחותי פארא רפואי (ריפוי בעיסוק,   קלינאית תקשורת, הוראה מתקנת וכיו"ב) ובמקרי תביעה יש צורך להוכיח כי הצורך בטיפולים כגון אלו קשור לפגיעה.

חוות דעת לצרכי זכאות
חוות דעת זו נדרשת במקרים בהם ההורים מבקשים לקבל הכרה בילדם כבעל צרכים מיוחדים.

חוות דעת בנוגע לכשירות משפטית
במקרים בהם קטין עומד למשפט בעקבות ביצוע עבירה ועולה ספק באשר ליכולתו לעמוד לדין ולהבין את ההליכים בבית המשפט, או במידה ועולה ספק באשר ליכולתו להבין את העבירה שביצע, כל זאת על רקע היותו שרוי במצב נפשי לא תקין בעת ביצוע העבירה או בעת שמתנהלים ההליכים נגדו.
בנוסף קיימת חוות דעת בנוגע לחלופת מעצר תוך קבלת טיפול רגשי ו/או פסיכיאטרי.  

מסוגלות הורית
במקרי גירושים, כאשר קיימים חילוקי דעות בין ההורים בנוגע לזכות למשמורת על הילדים. חוות דעת זו נערכת ע"י צוות רב מקצועי הבודק את כישורי ההורות של כ"א מההורים על סמך בדיקות של ההורים, הילדים והאינטראקציות ביניהם. הצוות הבודק מציג המלצות למשמורת והסדרי ראייה ובית המשפט קובע האם לקבל את ההמלצה.

 

המאמר נכתב על ידי ד"ר יעל סגל, פסיכיאטרית ילדים ונוער במרכז ד"ר טל 

 

לקריאה נוספת לחץ כאן: