חוות דעת רב מקצועית בתחום הפלילי

חוות דעת פסיכוסוציאלית לתחום הפלילי היא דו"ח סוציאלי שנערך ע"י קצין מבחן שהינו עובד סוציאלי בהכשרתו המקצועית. בשנים האחרונות גוברת הנטיה של שופטים לבקש בערכאות שיפוטיות שונות חוות דעת שכזו אודות מבצע העברה. מטרת חוות הדעת היא לסייע לשופט להכיר את החשוד (במקרה של דיון בשאלת הליך המעצר) או הנאשם (בשלב הטיעונים לעונש) טוב יותר בטרם יגיע למסקנות והחלטות שיפוטיות.חוות הדעת מתייחסת לעובר העברה כאל אינדיבידואל שפועל ומופעל בתוך הקשר של מעגלי חייו השונים. באמצעות חוות הדעת יכול השופט לזהות את הקשיים והגורמים שתרמו לביצוע העבירה ובהתאם לזאת לבסס חלק מההחלטות השיפוטיות (לדוגמא, בתחום של אלימות במשפחה ניתן להמליץ על השתתפות של מבצע העבירה בטיפול קבוצתי לשליטה בכעסים כחלק מגזר הדין).

 
במרכז ד"ר טל, חוות הדעת מבוצעות ע"י אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בתחום הפלילי - עובדים סוציאלים (קציני מבחן לשעבר), קרמינולוגים קליניים, פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים. במידת הצורך ניתן לגבש חוות דעת משולבת הכוללת בתוכה אבחנות של מספר אנשי מקצוע , בכדי לספק תמונה מעמיקה, רחבה ומקצועית ומאפשרת להגיע לאבחנות והמלצות טיפוליות מתאימות.
 
לחץ לקריאה נוספת: