חוות דעת פסיכיאטריות במרכז ד"ר טל

חוות דעת פסיכיאטרית הנה מסמך בעל משמעויות משפטיות, המסכם את הבדיקה הפסיכיאטרית של נשוא חוות הדעת. הסיכום כולל  הערכה נוספת לגבי הנבדק- למשל, האם הוא כשיר לחתום על צוואה, האם הוא כשיר לנהוג או מה שיעור הנכות ממנה הוא סובל. זהו מסמך רפואי - משפטי, והוא בנוי לפי הרשות אליה הוא מוגש, כדוגמת: הביטוח הלאומי, בית המשפט (במקרים של צוואה ואפוטרופסות למשל), משרד הביטחון, משרד הרישוי ועוד.

חוות דעת רפואית - פסיכיאטרית, מתחילה באבחון הלקוח על ידי צוות המרכז, כאשר בראש הצוות עומד פסיכיאטר מומחה ומשתתפים בו בודקים נוספים לפי הצורך הספציפי. למשל כאשר נדרשת הערכת נכות, מצטרפת לתהליך עובדת סוציאלית שיקומית. יחדיו הם בוחנים את מידת התפקוד של הפונה ומעריכים את אחוז הנכות שלו. במקרים אחרים, תיבדק כשירות הלקוח (למשל כאשר נדרשת חוות דעתו של פסיכיאטר מומחה בעניינים הקשורים לכשירות לחתימה על צוואה, לאפוטרופסות או להערכת מסוכנות מסוגים שונים).

מרכז ד"ר טל גאה להיות המרכז הראשון אשר עורך חוות דעת בכל תחומי בריאות הנפש והינו הראשון שהחל לערוך חוות דעת רב מקצועיות באופן פרטי.
 
חשוב כי חוות דעת פסיכיאטרית תהיה מתוקפת ואמינה ככל הניתן, ותשרת את הלקוח באופן המיטבי, הן בזמן עריכת חוות הדעת והן מאוחר יותר במידת הצורך (עדות בבית המשפט). לפיכך אנשי הצוות מקפידים על מקצועיות המשולבת באדיבות, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה לאורך כל שלבי הטיפול בתיק.

לחץ לקריאה נוספת: