תפקידה של העובדת הסוציאלית בחוות דעת פסיכיאטרית רב מקצועית להערכת נכות נפשית.

חוות הדעת הפסיכיאטרית, הנה חוות דעת רפואית ולפיכך עליה להערך ע"י פסיכיאטר מומחה בילדים או במבוגרים. בניגוד לחוות הדעת בתחום הפלילי אשר מעריכות מסוכנות או כשירות נפשית, חוות הדעת בתחום הנזיקין דנות בקשר סיבתי, אם קיים, וחלק חשוב ונכבד מחוות הדעת מתייחס להערכת הנכות הנפשית של הנבדק.

בתחום הפלילי, בעוד הפסיכיאטרים אמונים על אבחון מצבו הנפשי של אדם, כאשר הם מעריכים מסוכנות הם נעזרים באיש מקצוע אשר זהו תחום עיסוקו- לרוב מדובר בקרימינולוג או בעובד סוציאלי אשר מתעסק בהערכת מסוכנות. באופן דומה, בתחום הנזיקין, לשם הערכת הנכות הנפשית, יש מקום להסתייע בעובדת סוציאלית קלינית שתחום עיסוקה הוא קליני-שיקומי בעיקרו.

בעת עריכת חוות דעת שבה מתבקש הפסיכיאטר הבודק לברר האם קיים קשר סיבתי, יבדוק הפסיכיאטר את המצב הקליני של הנבדק, לעיתים יעזר במבחנים פסיכולוגיים לשם גיבוש האבחנה, ויקבע האם אכן קיים קשר סיבתי. לאחר מכן יהיה עליו לקבוע את דרגת הנכות.

דרגת הנכות נקבעת לפי התפקוד בפועל של הנפגע. התפקוד המוערך הוא התפקוד האישי, הבין אישי, המשפחתי ובעיקר התעסוקתי. הערכת תפקוד, ליווי תפקודי והתאמת תוכנית תפקודית שיקומית היא עבודתה היומיומית של העובדת הסוציאלית הקלינית שתחום עיסוקה הוא שיקומי. שילוב של עו"ס קלינית מתחום בריאות הנפש בבדיקה מאפשר הסתכלות מקצועית מתוקף תפקידה וניסיונה על כל התחום הפסיכו-סוציאלי, בדיקת ההיסטוריה התפקודית של הנבדק, הרקע המשפחתי והאישי הקשור לתפקוד זה ועוד.

ההערכה התפקודית הפסיכו-סוציאלית כבר נערכת על ידי עובדים סוציאלים במרכזי הערכה של משרד הביטחון. במרכזי ההערכה מטעם המשרד העובדים הסוציאלים לא רק מעריכים את התפקוד ולמעשה את הנכות, אלא עורכים גם שיחות עם קרובי משפחתו של הנבדק בכדי לקבל תמונה בהירה יותר של המצב המשפחתי והתפקוד בתחום זה. מרכזי ההערכה למדו להעריך את חשיבות שילוב העובד הסוציאלי בתהליך, אך תהליך רב מקצועי דומה אינו שכיח במקרים בהם בית המשפט עצמו ממנה מומחה מטעמו, בעיקר בכל מה שקשור לפלת"ד.

יתרון נוסף בעת עריכת חוות דעת רב מקצועית בתחום הנזיקין, הכוללת עובד סוציאלי, הוא שיתופו של איש מקצוע נוסף בכל הליך ההערכה. נוכחות עו"ס קלינית בעלת ניסיון רב בתחום בריאות הנפש, מאפשר לקיים דיון מעמיק יותר ו"סיעור מוחות", בעיקר במקרים גבוליים או בעייתיים. הפסיכיאטר אינו יושב לבדו ויש באפשרותו לחשוב יחדיו עם אדם אחר בעל ניסיון. הדיון המשותף מקדם גם חשיבה על בעיות העלולות לצוץ מאוחר יותר בעת הדיון בבית המשפט, כך שבסופו של דבר, עצם השתתפות של עו"ס קלינית בבדיקה מעניקה לה משנה תוקף. 
 

 

המאמר נכתב על ידי גלית סבג, עובדת סוציאלית שיקומית העוסקת באבחון והערכת תפקוד.