חוות דעת פסיכיאטרית - רפואית עבור משרד הביטחון וצה"ל

חוות דעת פסיכיאטרית לצה"ל נועדה מצד אחד למקרים בהם יש חשש כי החייל או המועמד לשירות יסבול מבעיות נפשיות או בעיות מסוימות יחמירו עקב השירות. מצד שני, חוות הדעת יכולה לסייע למי שמעוניין לשרת, למצוא את המסגרת המתאימה לו בתוך הצבא.

 
חוות הדעת מוגשת לוועדה הצבאית והיא תסייע לוועדה או לקב"ן (הבודק הצבאי) להעריך את מצבו הנפשי של הפונה. מטרת התהליך היא למצוא מסגרת מתאימה לאילו המעוניינים לשרת ולמנוע פגיעה באילו העלולים להיפגע מהשירות. במידת הצורך ולפי העניין, הצוות יוכל להמליץ על סיוע מקצועי גם לאחר הגשת חוות הדעת.
 
חוות דעת פסיכיאטרית למשרד הביטחון נועדה למקרים בהם אדם הסובל מבעיות נפשיות או נכות נפשית שנגרמה עקב השירות במערכות הביטחון מבקש ממשרד הביטחון להכיר בו כבעל נכות נפשית כתוצאה משירותו הצבאי או במסגרת שירותי הביטחון (כגון, משמר הגבול, משטרה וכדומה).
 
חוות הדעת הפסיכיאטרית הרב מקצועית תוגש לועדות משרד הביטחון ותסייע להעריך את מצבו הנפשי של הפונה וכן את דרגת הנכות הנפשית. חוות הדעת מסייעת לבודקים בוועדה להעריך באופן מלא הן את מצבו הנפשי של המטופל והן את מצבו התפקודי בכדי שתוכל לאשר לו את אחוזי הנכות המשקפים בצורה הנכונה ביותר את מצבו.
 
לקריאה נוספת: