נכות נפשית לנפגעי עבודה

המוסד לביטוח לאומי קובע כי מחלה נפשית ונכות הנגרמת בגינה אינה מחלת מקצוע כשלעצמה. כדי להכיר בקשר הנסיבתי של נכות נפשית למצוקה נפשית שנגרמה במקום העבודה, חייב להיות אירוע נסיבתי ברור אשר בעקבותיו התפרצה המחלה, או רצף מתמשך של עבודה בתנאי לחץ אשר נחשבים כבלתי סבירים.

קשה מאוד להגדיר מהם תנאי לחץ בלתי סבירים ומהי שחיקה מתמשכת. לכן, כדי לקבוע שתחלואה נפשית מסוימת נגרמה בעקבות עבודתו של האדם ולא במסגרת של תאונת עבודה נדרשת הוכחה כי האדם עבד בתנאי לחץ בלתי סבירים החורגים מהמקובל בקרב העובדים באותו המקצוע ובאותן הנסיבות. אשר לסוג התחלואה - גם כאן יש משמעות לקביעה האם קיים קשר נסיבתי בין המחלה הנפשית ובין האירוע.

אבחנות פסיכיאטריות

קיימות מספר אבחנות פסיכיאטריות אשר מעצם הגדרתן הן מופיעות אחרי אירוע תאונתי או אחרי עבודה בתנאים לא סבירים:

מדובר בראש ובראשונה על קבוצת האבחנות הנקראת "הפרעת הסתגלות" - כאן מפתח אדם בתגובה לאירוע חיים הניתן לציון (מוות במשפחה, פיטורים, קשיים אקדמיים/תעסוקתיים, מחלה, שינוי מסגרת וכו') שורה של תגובות נפשיות הכוללות תגובות חרדתיות, דיכאוניות ו/או התנהגותיות. ה DSM IV קובע כי תגובות נפשיות המוגדרות כהפרעת הסתגלות, אינן חייבות להיות חמורות דיין כדי לענות על הקריטריונים של דיכאון מז'ורי או הפרעת חרדה. המהלך של הפרעת הסתגלות משתנה ויכול לנוע מתקופת משבר שחולפת לאחר מספר שבועות או חודשים ועד להפרעת הסתגלות כרונית אשר נמשכת תקופה ארוכה.

אבחנה נוספת המופיעה לאחר אירוע הניתן לזיהוי ולציון, היא ההפרעה הפוסט טראומטית. כאן מדובר על הפרעה קשה ומורכבת, בדרך כלל כרונית במהלכה,  אשר התפתחה לאחר שהאדם נכח באירוע מסכן חיים בו היה נתון לסכנה מיידית, או ראה אנשים אחרים הנתונים לסכנה מיידית כפציעה או מוות.
 

הפרעה דו קוטבית (מאניה דיפרסיה) וסכיזופרניה

לגבי מחלות נפש כגון הפרעה דו קוטבית (מאניה דיפרסיה) וסכיזופרניה, קשה לקבוע קשר נסיבתי בין התחלואה הנפשית למצוקה שנגרמה במקום העבודה שכן מדובר במחלות בעלות מרכיבים רבים, בחלקם גנטיים וסביבתיים ואשר בדרך כלל ניתן למצוא שורשים למחלה עוד לפני התפרצותה. קיום מרכיב תורשתי במחלות אלה, בחלק גדול מהמקרים, מקשה מאוד לקבוע כי אירוע ספציפי מהווה אירוע גרימתי. עם זאת, מכיוון שהמודל המדעי המקובל כיום רואה בהן שילוב של מרכיבים גנטיים ומולדים בשילוב של "חולשה" מולדת של הנפש, ניתן לראות באירועי תאונה או טראומה גורמים מסייעים. קביעת הקשר הנסיבתי בין התפרצות  מחלת נפש ובין אירוע מסוים בחייו של החולה כגורם מזרז את ההתפרצות מתאפשרת בדרך כלל כאשר האירוע המדובר הוא אירוע דחק חריג בעוצמתו.
 

לקריאה נוספת: