חוות דעת פסיכיאטרית לצרכי צוואה או אפוטרופסות

חוות דעת לצורך צוואה באה לבדוק את כשירותו הנפשית של הלקוח, עורך הצוואה, במועד כתיבת הצוואה וחתימתה, בכדי שהלקוח יקבל את הוודאות המרבית כי צוואתו תמומש במלואה בעתיד. חוות הדעת הפסיכיאטרית לצורכי צוואה הנה עדות מומחה משפטית - רפואית אשר נלוות לצוואה ולכן היא  משמשת כ"תעודת ביטוח" במידה ויעשה ניסיון לערער על תקיפותה של הצוואה בעתיד. במקרה זה ניתן יהיה להגיש את חוות הדעת לבית המשפט.

 
במרכזנו חוות הדעת פסיכיאטרית לצוואה ולאפוטרופסות תיערך על ידי פסיכיאטר מומחה ובמידת הצורך בליווי עובד סוציאלי שיקומי. חוות הדעת תבוצע בשיתוף פעולה אדוק עם הלקוח וכן עם עורך דין של הלקוח בכדי לספק ללקוח ביטחון כי הצוואה תמומש כפי שנכתבה ובהתאם לרצונו.
 
במקרים מורכבים בהם קיימת שאלה לגבי כשירותו של הלקוח אנו ממליצים על חוות דעת כפולה הייחודית למרכזינו, שבמסגרתה ייבדק הלקוח על ידי שני פסיכיאטרים מומחים לפחות. אנו ממליצים לכל לקוח אשר חושש לגבי מימוש צוואתו לקבל ייעוץ טלפוני אישי.
 
המקרים בהם מומלץ לשקול עריכת חוות דעת במקביל לצוואה הינם כאשר גיל הלקוח הינו מעל 65, הלקוח נוטל תרופות בעלות השפעה נפשית (תרופות לשינה או פסיכיאטריות), הלקוח טופל בעבר בטיפול נפשי או חווה קשיים נפשיים או רגשיים, או כאשר קיים חשש כי הצוואה לא תמומש.
 
במסגרת חוות דעת פסיכיאטרית לצורכי אפוטרופסות, צוות המומחים מעריך את כשירותו הנפשית של הנבדק לדאוג באופן עצמאי לענייניו וכן ניתנת המלצה לבית המשפט לגבי מינוי אפוטרופוס.
 
לקריאה נוספת: