שירותים וחוות דעת בתחום האזרחי ונזיקין

במרכז ד"ר טל נערכות חוות דעת קליניות - פסיכיאטריות לגורמים הבאים:

  • חוות דעת לביטוח לאומי - הנה מסמך משפטי - רפואי המציג הערכת נכות נפשית, ומטרתו לסייע ללקוח לממש את זכויותיו בועדות הביטוח הלאומי בן אם הוא מיוצג על ידי עורך דין ובין אם לאו. אחוזי הנכות הנפשית של הלקוח נקבעים בתהליך אבחון, הנערך על ידי צוות המרכז, בראשות פסיכיאטר מומחה ובליווי עובד סוציאלי שיקומי, אשר בוחנים את האספקטים האישיים, המשפחתיים, והתפקודיים שלו. חוות דעת אשר ערוכה באופן מיטבי, מספקת לוועדה בביטוח הלאומי מידע חיוני הדרוש לה לצורך הערכת הנכות של הפונה ולקביעת אחוזי נכות בהתאם, כתוצאה משיעור הנכות התפקודית, יקבע גובה התגמול הכספי (הקצבה).
  • משרד הרישוי - חוות הדעת למשרד הרישוי בודקת את המצב הנפשי של הפונה והאם מצבו הנפשי משפיע על כושר הנהיגה. הצוות הבודק במרכז, מעריך את מצבו הנפשי של הפונה, מעיין במסמכים הטיפוליים ובמסמכים ממשרד הרישוי, ובהתאם לתוצאות הבדיקה עורך את המלצתו בפני משרד הרישוי.
  • צוואה - חוות דעת לצוואה נועדה לאשר כי מצבו הנפשי של הלקוח מאפשר לו לצוות למי יועבר רכושו, וזאת בכדי שצוואתו תהיה תקפה . חוות דעת זו הנה מסמך רפואי בעל משמעות משפטית המצורף לצוואה ומתקף אותה. במידת הצורך, מסמך זה מוגש לבית המשפט בכדי לאשר כי הנבדק יכול לצוות את רכושו בעת כתיבת צוואתו.
  • אפוטרופסות - חוות דעת פסיכיאטרית לענייני אפוטרופסות הנה מסמך משפטי המוגש לבית המשפט וקובע האם הנבדק יכול לדאוג לענייניו הבריאותיים והכספיים. בחוות דעת לאפוטרופסות, מעריכים המומחים השונים (פסיכיאטר, עובד סוציאלי) את כשירותו של הנבדק ובמידת הצורך ממליצים בפני בית המשפט למנות אפוטרופוס.
  • נפגעי תאונות עבודה - חוות הדעת במקרים אלו מוגשת לרוב לביטוח לאומי או לחברת הביטוח, והיא דומה לחוות הדעת המוגשת לביטוח לאומי.
  • משרד הביטחון - אנשים אשר נפגעו במהלך השירות הצבאי, וסובלים מבעיה נפשית זכאים לקצבה ממשרד הביטחון. הלקוח מאובחן על פסיכיאטר מומחה בשיתוף עובד סוציאלי שיקומי, הבוחנים את היכולת התפקודית וקובעים את אחוז הנכות לפי הקריטריונים המתאימים לדרגות הנכות של משרד הביטחון. חוות דעת זו מהווה מסמך בסיסי וחשוב בוועדה במשרד הביטחון ומאפשרת לה לדון לעומק בתפקוד הלקוח ולקבוע את שיעור הנכות בהתאם למצבו  בפועל. שיעור הנכות התפקודית קובע את גובה התגמול.
  • צה"ל - לעיתים ישנן בעיות נפשיות אשר מגבילות אנשים בעת או טרם השירות הצבאי או שירות המילואים. לעיתים רבות, מבקשים קבנ"י היחידות מסמך רפואי המסכם את הבעיות הנפשיות של הנבדק ואת ההמלצות לשירות. חוות דעת זו מסכמת את המצב הנפשי, והאם וכיצד הוא משפיע על היכולת לתפקד באופן משביע רצון בשירות הצבאי.
  • ילדים ונוער - חוות דעת של ילדים ונוער הינן חוות דעת מורכבות יותר ומקיפות יותר במבנה שלהן. חוות הדעת צריכה להיות יסודית יותר, מכיוון שלרוב, פרט לילד או לנער, נבדקים גם הוריו או בני משפחתו. חוות הדעת המקיפה, המוגשת במקרים אלו לבית המשפט, לוקחת בחשבון אם כן את כל האספקטים האישיים, הבין אישיים, הלימודיים והתפקודיים של הילד או הנער ושל משפחתו.